Stemming

Amendement van de leden Beckerman en Akerboom ter vervanging van nr. 8 over een verdeling van 20-80

20,7 %
79,3 %


FVD

SGP

PvdA

PVV

VVD

DENK

GL

SP

CDA

50PLUS

CU

D66

PvdD


Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BECKERMAN EN AKERBOOM TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 81

Ontvangen 15 november 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «0,0524» vervangen door «0,0185».

2. In onderdeel b wordt «0,0161» vervangen door «0,0414».

3. In onderdeel c wordt «0,0059» vervangen door «0,0151».

4. In onderdeel d wordt «0,0031» vervangen door «0,0081».

5. In onderdeel f wordt «0,0084» vervangen door «0,0030».

6. In onderdeel g wordt «0,0061» vervangen door «0,0156».

7. In onderdeel h wordt «0,0059» vervangen door «0,0151».

8. In onderdeel i wordt «0,0031» vervangen door «0,0081».

II

Artikel I, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «0,0189» vervangen door «0,0087».

2. In onderdeel b wordt «0,0278» vervangen door «0,0641».

3. In onderdeel c wordt «0,0074» vervangen door «0,0171».

4. In onderdeel d wordt «0,0003» vervangen door «0,0007».

5. In onderdeel e wordt «0,0003» vervangen door «0,0007».

Toelichting

Met dit amendement komt de verdelingssystematiek in lijn met de CO2-uitstoot, volgens het principe «de vervuiler betaalt». Bedrijven vervuilen voor 80%, huishoudens voor 20%. Toch betalen huishoudens een tarief dat vele malen hoger ligt dan voor bedrijven. Voor huishoudens wordt het komend jaar het tarief voor gas zelfs verdubbeld. De indieners vinden dit onrechtvaardig. Dit amendement brengt de tarieven in lijn met het principe «de vervuiler betaalt» door de verdelingssytematiek van 50:50 te wijzigen in 20 kleinverbruik:80 grootverbruik. Door alleen de verdeelsleutel te wijzigen blijft de opbrengst hetzelfde en is deze maatregel daarmee budgetneutraal.

Beckerman Akerboom


Amendement van de leden Beckerman en Akerboom ter vervanging van nr. 8 over een verdeling van 20-80

2018-11-15
Dossier: 35004
Indiener(s): Sandra Beckerman , Eva Akerboom (PvdD)
Onderwerpen: energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35004-9.html