Stemming

Motie van de leden Moorlag en Van der Lee over geen collectieve middelen aanwenden voor het stimuleren van kernenergie

46,0 %
54,0 %


SP

CDA

GL

CU

DENK

50PLUS

PvdD

FvD

D66

SGP

PvdA

PVV

VVD


Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN MOORLAG EN VAN DER LEE

Voorgesteld 15 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat kernenergie geen duurzame energie is;

verzoekt de regering, geen collectieve middelen aan te wenden voor het stimuleren van kernenergie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag

Van der Lee


Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019)

2018-11-15
Dossier: 35004
Indiener(s): Tom van der Lee (GL), William Moorlag (PvdA)
Onderwerpen: energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/35004/kst-35004-14?resultIndex=26&sorttype=1&sortorder=4