Stemming

Motie van de leden Moorlag en Van der Lee over geen collectieve middelen aanwenden voor het stimuleren van kernenergie

46,0 %
54,0 %


DENK

D66

PvdD

GL

PvdA

SP

PVV

50PLUS

CDA

SGP

FVD

VVD

CU


Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN MOORLAG EN VAN DER LEE

Voorgesteld 15 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat kernenergie geen duurzame energie is;

verzoekt de regering, geen collectieve middelen aan te wenden voor het stimuleren van kernenergie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag

Van der Lee


Motie van de leden Moorlag en Van der Lee over geen collectieve middelen aanwenden voor het stimuleren van kernenergie

2018-11-15
Dossier: 35004
Indiener(s): William Moorlag (PvdA), Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen: energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35004-14.html