Stemming

Motie van het lid Kops over afschaffen van de ODE en de SDE+

14,7 %
85,3 %


SGP

50PLUS

DENK

PVV

PvdA

GL

PvdD

FvD

SP

CDA

VVD

CU

D66


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID KOPS

Voorgesteld 15 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de ODE en de SDE+ af te schaffen, waardoor de energierekening van huishoudens daalt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kops


Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019)

2018-11-15
Dossier: 35004
Indiener(s): Alexander Kops (PVV)
Onderwerpen: energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35004-12.html