Stemming

Motie van het lid Beckerman c.s. over het evalueren van de Wet opslag duurzame energie

46,0 %
54,0 %


DENK

CDA

PvdA

SGP

SP

FVD

CU

PVV

D66

50PLUS

GL

VVD

PvdD


Nr. 11 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S.

Voorgesteld 15 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een regelmatige evaluatie van een wet of regeling onmisbaar is om de effectiviteit en oorspronkelijke doelstellingen te waarborgen;

verzoekt de regering, de Wet opslag duurzame energie inclusief de jaarlijkse tariefswijzigingen te evalueren en de Tweede Kamer hierover voor het zomerreces te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Moorlag

Van der Lee

Akerboom


Motie van het lid Beckerman c.s. over het evalueren van de Wet opslag duurzame energie

2018-11-15
Dossier: 35004
Indiener(s): Sandra Beckerman , Eva Akerboom (PvdD), William Moorlag (PvdA), Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen: energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35004-11.html