Stemming

Motie van de leden Beckerman en Akerboom over de ISDE-regeling openstellen voor energiebesparende maatregelen

25,3 %
74,7 %


PvdD

PVV

50PLUS

SGP

CDA

GL

D66

CU

PvdA

VVD

DENK

SP

FVD


Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN BECKERMAN EN AKERBOOM

Voorgesteld 15 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor huishoudens het tarief voor gas verdubbelt;

van mening dat huishoudens met lage inkomens en middeninkomens vaak weinig kunnen doen om hun gasverbruik omlaag te krijgen;

van mening dat deze heffing het draagvlak voor de energietransitie kan ondermijnen;

verzoekt de regering, de opbrengsten van de ODE deels naar de ISDE-regeling te laten vloeien en deze regeling ook open te stellen voor energiebesparende maatregelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Akerboom


Motie van de leden Beckerman en Akerboom over de ISDE-regeling openstellen voor energiebesparende maatregelen

2018-11-15
Dossier: 35004
Indiener(s): Sandra Beckerman , Eva Akerboom (PvdD)
Onderwerpen: energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35004-10.html