Stemming

Motie van de leden Beckerman en Akerboom over de ISDE-regeling openstellen voor energiebesparende maatregelen

25,3 %
74,7 %


PVV

CDA

50PLUS

FvD

PvdA

DENK

SP

D66

GL

SGP

PvdD

CU

VVD


Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN BECKERMAN EN AKERBOOM

Voorgesteld 15 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor huishoudens het tarief voor gas verdubbelt;

van mening dat huishoudens met lage inkomens en middeninkomens vaak weinig kunnen doen om hun gasverbruik omlaag te krijgen;

van mening dat deze heffing het draagvlak voor de energietransitie kan ondermijnen;

verzoekt de regering, de opbrengsten van de ODE deels naar de ISDE-regeling te laten vloeien en deze regeling ook open te stellen voor energiebesparende maatregelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Akerboom


Motie van de leden Beckerman en Akerboom over de ISDE-regeling openstellen voor energiebesparende maatregelen

2018-11-15
Dossier: 35004
Indiener(s): Eva Akerboom (PvdD), Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35004-10.html