Stemming

Amendement van het lid Hijink over uitbreiding van de rechten in de artikelen 3,7 en 8

30,0 %
70,0 %


SGP

DENK

PvdA

CDA

SP

CU

50PLUS

GL

FvD

PvdD

VVD

D66

PVV


Nr. 36 AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK

Ontvangen 15 november 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 3, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel d wordt «een instelling die erop is ingericht cliënten langdurig te laten verblijven» vervangen door »een instelling waarin cliënten gedurende ten minste een etmaal kunnen verblijven».

2. In onderdeel e wordt «indien het een instelling betreft die erop is ingericht cliënten langdurig te laten verblijven» vervangen door «indien het een instelling betreft waarin cliënten gedurende ten minste een etmaal kunnen verblijven».

II

Artikel 7, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel h wordt «een instelling die erop is ingericht cliënten langdurig te laten verblijven» vervangen door »een instelling waarin cliënten gedurende ten minste een etmaal kunnen verblijven» en wordt «van een instelling waarin deze cliënten verblijven» vervangen door «van een zodanige instelling».

2. In onderdeel i wordt «indien het een instelling betreft die erop is ingericht cliënten langdurig te laten verblijven» vervangen door «indien het een instelling betreft waarin cliënten gedurende ten minste een etmaal kunnen verblijven».

III

In artikel 8, eerste lid, wordt in de onderdelen g en h «een instelling die erop is ingericht cliënten langdurig te laten verblijven» vervangen door «een instelling waarin cliënten gedurende ten minste een etmaal kunnen verblijven».

Toelichting

Dit amendement regelt dat de rechten voor cliëntenraden van instellingen waar cliënten langdurig verblijven in de artikelen 3, 7 en 8 ook van toepassing worden op cliëntenraden van instellingen waar cliënten gedurende ten minste een etmaal kunnen verblijven.

De indiener is van mening dat het adviesrecht over bijvoorbeeld grootschalige verbouwingen ook toekomt aan cliëntenraden van instellingen waar cliënten of patiënten in de regel niet langdurig verblijven, zoals bijvoorbeeld in ziekenhuizen. De beperkingen aan de verblijfsduur die in de artikelen 3, 7 en 8 van de wet worden voorgesteld doen volgens de indiener geen recht aan het belang van medezeggenschap door de cliëntenraad op beslissingen die de directe invloedsfeer van de cliënt raken.

Hijink


Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliƫnten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliƫnten zorginstellingen 2018)

2018-11-15
Dossier: 34858
Indiener(s): Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34858-36.html