Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Hijink ter vervanging van nr. 12 over geen winstuitkering bij direct of indirect financieel belang

47,3 %
52,7 %


CDA

FVD

SP

DENK

D66

SGP

PVV

VVD

CU

Van Haga

GL

PvdD

Van Kooten-Arissen

50PLUS

PvdA


Nr. 17 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 27 januari 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In de artikel I, onderdeel D, wordt het voorgestelde artikel 5 als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Een instelling doet geen zorg of een andere dienst waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg of ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet verlenen door een organisatorisch verband waarin de directeur of bestuurder van de instelling een direct of indirect financieel belang heeft.

Toelichting

Indiener vindt het niet gewenst dat winstuitkeringen via ondoorzichtige constructies plaatsvinden. Indiener wil met dit amendement regelen dat alle instellingen op grond van de Zvw en Wlz geen zorg en/of voorzieningen mogen uitbesteden aan onderaannemers waar bestuurders zelf directe of indirecte financiële belangen hebben.

Hijink


Gewijzigd amendement van het lid Hijink ter vervanging van nr. 12 over geen winstuitkering bij direct of indirect financieel belang

2020-01-27
Dossier: 34768
Indiener(s): Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34768-17.html