Stemming

Amendement van het lid Hijink over een verbod op winstuitkering voor zorginstellingen

47,3 %
52,7 %


CDA

SP

D66

FvD

CU

SGP

DENK

PvdD

GL

vKA

PVV

50PLUS

PvdA

VVD

Van Haga


Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK

Ontvangen 7 maart 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, vervalt in het voorgestelde artikel 5 «, behoudens de bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorieën van instellingen».

Toelichting

Indiener vindt het onwenselijk dat winstuitkering in de zorg is toegestaan. Indiener benadrukt dat geld bestemd voor zorg ook aan de zorg moet worden uitgegeven. Het verbod op winstuitkering voor de intramurale zorg wil de indiener uitbreiden naar alle zorginstellingen die vallen onder art. 5 van deze wet.

Hijink


Amendement van het lid Hijink over een verbod op winstuitkering voor zorginstellingen

2019-03-07
Dossier: 34768
Indiener(s): Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34768-11.html