Stemming

Amendement van het lid Hijink over een verbod op winstuitkering voor zorginstellingen

47,3 %
52,7 %


D66

PvdA

GL

Van Haga

PVV

CDA

Van Kooten-Arissen

DENK

VVD

SP

CU

50PLUS

SGP

FVD

PvdD


Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK

Ontvangen 7 maart 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, vervalt in het voorgestelde artikel 5 «, behoudens de bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorieën van instellingen».

Toelichting

Indiener vindt het onwenselijk dat winstuitkering in de zorg is toegestaan. Indiener benadrukt dat geld bestemd voor zorg ook aan de zorg moet worden uitgegeven. Het verbod op winstuitkering voor de intramurale zorg wil de indiener uitbreiden naar alle zorginstellingen die vallen onder art. 5 van deze wet.

Hijink


Amendement van het lid Hijink over een verbod op winstuitkering voor zorginstellingen

2019-03-07
Dossier: 34768
Indiener(s): Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34768-11.html