Stemming

Nader gewijzigd amendement van het lid Hijink t.v.v. nr. 37 over niet overleggen VOG als verplichte weigeringsgrond voor nieuwe instellingen

45,3 %
54,7 %


PVV

PvdD

GL

vKA

CU

SGP

50PLUS

Van Haga

VVD

DENK

CDA

D66

FvD

PvdA

SP


Nr. 55 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 37

Ontvangen 10 februari 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 5 wordt na het vierde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 4a. Onze Minister weigert de toelatingsvergunning indien de oprichter of bestuurder van de instelling die zorg wil gaan verlenen of laten verlenen geen verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens kan verstrekken. De verklaring is niet ouder dan drie maanden.

Toelichting

Dit amendement regelt dat personen die een zorgorganisatie willen oprichten, alsmede de bestuurders van die op te richten zorgorganisatie, altijd een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten overleggen. Indien personen geen VOG kunnen overleggen dan wordt geen vergunning afgegeven. Indiener is van mening dat een VOG noodzakelijk is om op verschillende niveaus risico’s uit te sluiten. Op bestuursniveau geldt dat voorkomen moet worden dat mensen die zich eerder schuldig hebben gemaakt aan fraude of andere delicten een eigen zorgorganisatie kunnen beginnen.

Hijink


Nader gewijzigd amendement van het lid Hijink t.v.v. nr. 37 over niet overleggen VOG als verplichte weigeringsgrond voor nieuwe instellingen

2020-02-10
Dossier: 34767
Indiener(s): Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34767-55.html