Stemming

Motie van het lid Hijink over uitbreiding van de personele capaciteit van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

100,0 %
0,0 %


D66

SGP

Van Haga

SP

PvdA

vKA

DENK

50PLUS

PvdD

GL

PVV

CDA

VVD

FvD

CU


Nr. 50 MOTIE VAN HET LID HIJINK

Voorgesteld 29 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd meer taken krijgt door de invoering van de meldplicht en vergunningsplicht bij nieuwe zorgaanbieders door de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (34 767);

verzoekt de regering, om de personele capaciteit van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd uit te breiden zodat er voldoende bezetting is om deze wet uit te voeren naast de bestaande toezichtstaken die de inspectie heeft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink


Motie van het lid Hijink over uitbreiding van de personele capaciteit van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

2020-01-29
Dossier: 34767
Indiener(s): Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34767-50.html