Stemming

Motie van de leden Hijink en Kerstens over aanbieders van maatschappelijke ondersteuing onder de reikwijdte van de Wkkgz brengen

45,3 %
54,7 %


Van Haga

PVV

PvdA

PvdD

CU

50PLUS

SGP

VVD

vKA

D66

SP

CDA

DENK

FvD

GL


Nr. 49 MOTIE VAN DE LEDEN HIJINK EN KERSTENS

Voorgesteld 29 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onderdelen van de Wet toetreding nieuwe zorgaanbieders gaan gelden voor de zorgsector, met uitzondering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

constaterende dat volgens het Informatie Knooppunt Zorgfraude ten minste 2.300 cliënten die in zorg zijn bij een zorgaanbieder die Wmo-zorg levert, te maken hebben gehad met fraude, misstanden en/of zorgverwaarlozing;

constaterende dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd met gemeenten in 2020 samen gaat controleren bij beschermd- of begeleidwoonvormen;

van mening dat het wenselijk is dat er landelijk toezicht komt op de Wmo-zorg en dat regels om een nieuwe zorgorganisatie op te richten ook gaan gelden voor personen die Wmo-zorg willen gaan leveren;

verzoekt de regering, aanbieders van maatschappelijke ondersteuning (geheel of gedeeltelijk) onder de reikwijdte van de Wkkgz te brengen, teneinde ook deze aanbieders onder de werkingssfeer van de Wtza te kunnen laten vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink

Kerstens


Motie van de leden Hijink en Kerstens over aanbieders van maatschappelijke ondersteuing onder de reikwijdte van de Wkkgz brengen

2020-01-29
Dossier: 34767
Indiener(s): Maarten Hijink (SP), John Kerstens (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34767-49.html