Stemming

Motie van de leden Ellemeet en Westerveld over het financieel toezicht op jeugdhulpaanbieders bij de aanpassing van de Jeugdwet nader uitwerken

49,3 %
50,7 %


FvD

Van Haga

D66

50PLUS

SP

VVD

DENK

vKA

CU

PvdD

CDA

PvdA

GL

PVV

SGP


Nr. 43 MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN WESTERVELD

Voorgesteld 29 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het financieel toezicht op jeugdhulp in de Jeugdwet is geregeld;

constaterende dat het feitelijk toezicht op de financiën van jeugdhulpaanbieders (te) beperkt is;

constaterende dat de jeugdhulp grotendeels buiten de Wtza valt;

verzoekt de regering, bij aanpassing van de Jeugdwet het financieel toezicht op jeugdhulpaanbieders zo uit te werken dat dit in de toekomst vergelijkbaar is met de positie van de NZa ten aanzien van zowel de expertise als de bevoegdheden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ellemeet

Westerveld


Motie van de leden Ellemeet en Westerveld over het financieel toezicht op jeugdhulpaanbieders bij de aanpassing van de Jeugdwet nader uitwerken

2020-01-29
Dossier: 34767
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL), Corinne Ellemeet (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34767-43.html