Stemming

Amendement van het lid Van der Staaij over inkadering van bij ministeriële regeling gestelde eisen aan de vergunningaanvraag

100,0 %
0,0 %


PvdA

DENK

VVD

FvD

PvdD

50PLUS

SGP

vKA

SP

Van Haga

PVV

CDA

CU

D66

GL


Nr. 41 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ

Ontvangen 29 januari 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 4, derde lid, wordt na «Deze nadere regels» ingevoegd «hebben in ieder geval betrekking op eisen omtrent de bedrijfsvoering en de bestuursstructuur, alsmede voorwaarden voor een goede kwaliteit van zorg, en».

Toelichting

Met dit amendement wordt de inhoud van de op te stellen ministeriële regeling nader bepaald. De drie onderwerpen die de indiener hiermee toevoegt (bedrijfsvoering, bestuursstructuur en goede kwaliteit van zorg) zijn overgenomen uit de considerans op de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Met dit amendement beoogt de indiener duidelijker aan te geven waar de regelgeving voortvloeiend uit de Wtza betrekking op heeft.

Van der Staaij


Amendement van het lid Van der Staaij over inkadering van bij ministeriële regeling gestelde eisen aan de vergunningaanvraag

2020-01-29
Dossier: 34767
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34767-41.html