Stemming

Amendement van het lid Kerstens over onverenigbaarheid van de functies toezichthouder en bestuurder

47,3 %
52,7 %


DENK

CDA

FvD

PvdA

SGP

vKA

SP

GL

D66

PvdD

CU

Van Haga

PVV

VVD

50PLUS


Nr. 40 AMENDEMENT VAN HET LID KERSTENS

Ontvangen 29 januari 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 3, eerste lid, onderdeel b, wordt «de instelling» vervangen door «een instelling».

Toelichting

Indiener acht het niet wenselijk dat bestuurders van instellingen waarop deze wet van toepassing is bij andere onder de wet vallende instellingen fungeren als toezichthouder. Het huidige voorstel maakt het zelfs mogelijk dat bestuurders over en weer als toezichthouder fungeren. Dit amendement sluit dat uit.

Kerstens


Amendement van het lid Kerstens over onverenigbaarheid van de functies toezichthouder en bestuurder

2020-01-29
Dossier: 34767
Indiener(s): John Kerstens (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34767-40.html