Stemming

Gewijzigde motie van het lid Van Vliet over een onderzoek naar een systeem van verdere tariefdifferentiatie (t.v.v. 34548, nr. 20)

63,3 %
36,7 %


SP

SGP

CDA

Klein

PVV

Houwers

GrBvK

Monasch

CU

PvdA

GL

VVD

PvdD

GrKÖ

50PLUS

Van Vliet

D66


Nr. 24 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN VLIET TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 20

Voorgesteld 14 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de verhuurderheffing is gebaseerd op de WOZ-waarde van de verhuurde panden;

overwegende dat door regionale diversiteit op de woningmarkt de WOZ-waardes van panden van verhuurders sterk uiteen gaan lopen, met name tussen de Randstad en daarbuiten en tussen steden en het platteland;

overwegende dat de wachtlijsten voor sociale huurwoningen in de gebieden met sterk stijgende WOZ-waardes doorgaans ook nog het langste zijn;

overwegende dat woningcorporaties in die gebieden worden geconfronteerd met een relatief en absoluut steeds hogere afdracht van verhuurderheffing;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar demping van dit effect door een systeem van verdere tariefdifferentiatie binnen de totale verhuurderheffing,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet


Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing

2016-12-14
Dossier: 34548
Indiener(s): Roland van Vliet (Van Vliet)
Onderwerpen: huisvesting huren en verhuren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34548-24.html