Stemming

Motie van het lid Siderius over uniforme formulieren, toelaatbaarheidsverklaringen en procedures

44,0 %
56,0 %


Van Vliet

GrBvK

GL

VVD

Houwers

CDA

Klein

PvdD

SP

SGP

PvdA

PVV

D66

50PLUS

GrKÖ

CU


Nr. 9 MOTIE VAN HET LID SIDERIUS

Voorgesteld 12 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het zogenaamde passend onderwijs de bureaucratie in het onderwijs zou verminderen;

constaterende dat scholen en docenten sinds de invoering van het passend onderwijs juist een toename van bureaucratie ervaren;

constaterende dat 116 scholen voor speciaal onderwijs te maken hebben met zes tot tien samenwerkingsverbanden die alle hun eigen formulieren en procedures hanteren;

verzoekt de regering, uniforme formulieren, toelaatbaarheidsverklaringen en procedures voor alle samenwerkingsverbanden te ontwerpen en deze per 1 januari 2017 te implementeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius


Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van het vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief na overeenstemming met de ouders

2016-10-12
Dossier: 34446
Indiener(s): Tjitske Siderius (SP)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34446-9.html