Stemming

Motie van het lid Siderius over uniforme formulieren, toelaatbaarheidsverklaringen en procedures

44,0 %
56,0 %


GL

VVD

SGP

SP

Van Vliet

GrBvK

PvdA

CDA

50PLUS

CU

Klein

Houwers

PvdD

PVV

GrKÖ

D66


Nr. 9 MOTIE VAN HET LID SIDERIUS

Voorgesteld 12 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het zogenaamde passend onderwijs de bureaucratie in het onderwijs zou verminderen;

constaterende dat scholen en docenten sinds de invoering van het passend onderwijs juist een toename van bureaucratie ervaren;

constaterende dat 116 scholen voor speciaal onderwijs te maken hebben met zes tot tien samenwerkingsverbanden die alle hun eigen formulieren en procedures hanteren;

verzoekt de regering, uniforme formulieren, toelaatbaarheidsverklaringen en procedures voor alle samenwerkingsverbanden te ontwerpen en deze per 1 januari 2017 te implementeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius


Motie van het lid Siderius over uniforme formulieren, toelaatbaarheidsverklaringen en procedures

2016-10-12
Dossier: 34446
Indiener(s): Tjitske Siderius (SP)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34446-9.html