Stemming

Motie van het lid Siderius over structureel compenseren van scholen

13,3 %
86,7 %


Houwers

GrKÖ

SGP

50PLUS

GL

GrBvK

PVV

Van Vliet

VVD

PvdA

CU

CDA

D66

PvdD

Klein

SP


Nr. 8 MOTIE VAN HET LID SIDERIUS

Voorgesteld 12 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, scholen structureel te compenseren voor de extra administratielasten van 3 miljoen euro, die voortvloeien uit het wetsvoorstel met betrekking tot de invoering van het vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief na overeenstemming met de ouders, opdat scholen deze extra lasten niet binnen de lumpsumbekostiging hoeven op te vangen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius


Motie van het lid Siderius over structureel compenseren van scholen

2016-10-12
Dossier: 34446
Indiener(s): Tjitske Siderius (SP)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34446-8.html