Stemming

Amendement van het lid Van Vliet dat regelt dat de grens voor het verplicht opstellen van een landenrapport door - een groepsentiteit van - een multinationale groep wordt verlaagd van € 750 miljoen naar € 500 miljoen aan geconsolideerde groepsopbrengsten

38,0 %
62,0 %


VVD

SP

PvdA

PvdD

Van Vliet

PVV

GrKÖ

D66

SGP

50PLUS

Klein

GrBvK

Houwers

CU

GL

CDA


Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VLIET

Ontvangen 9 november 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In het in artikel III, onderdeel G, opgenomen artikel 29c, vijfde lid, wordt «€ 750.000.000» vervangen door: € 500.000.000.

Toelichting

Dit amendement zorgt ervoor dat de grens voor het verplicht opstellen van een landenrapport door – een groepsentiteit van – een multinationale groep wordt verlaagd van € 750 miljoen naar € 500 miljoen aan geconsolideerde groepsopbrengsten. Als gevolg van het amendement zal het aantal bedrijven dat onder de reikwijdte van het wetsvoorstel valt met naar schatting 400 toenemen.

Van Vliet


Amendement van het lid Van Vliet dat regelt dat de grens voor het verplicht opstellen van een landenrapport door - een groepsentiteit van - een multinationale groep wordt verlaagd van € 750 miljoen naar € 500 miljoen aan geconsolideerde groepsopbrengsten

2015-11-09
Dossier: 34305
Indiener(s): Roland van Vliet (Lid-van Vliet)
Onderwerpen: belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34305-11.html