Stemming

Motie van de leden Segers en Bisschop over levensbeschouwelijk media-aanbod integraal onderdeel uit laten maken van de publieke mediaopdracht

88,7 %
11,3 %


GrBvK

SP

Houwers

CU

PvdD

50PLUS

PVV

D66

GL

PvdA

CDA

Van Vliet

SGP

VVD

Klein

GrKÖ


Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN BISSCHOP

Voorgesteld 8 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het pluriforme karakter van de publieke omroep mede wordt vormgegeven door levensbeschouwelijk media-aanbod;

constaterende dat levensbeschouwelijk media-aanbod een belangrijke publieke functie heeft, maar slechts in geringe mate via de markt tot stand komt;

van mening dat levensbeschouwelijk media-aanbod ook in de toekomst onderdeel dient te zijn van de programmering van de publieke omroep;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat levensbeschouwelijk media-aanbod een integraal onderdeel uitmaakt van de publieke mediaopdracht (het aanbieden van media-aanbod op het gebied van informatie, cultuur en educatie),

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Bisschop


Motie van de leden Segers en Bisschop over levensbeschouwelijk media-aanbod integraal onderdeel uit laten maken van de publieke mediaopdracht

2015-10-09
Dossier: 34264
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP), Gert-Jan Segers (CU)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34264-31.html