Stemming

Motie van de leden Rutte en Mohandis over wijziging van de eigendomsbeperking van landelijke radiokavels

98,7 %
1,3 %


Klein

CU

Van Vliet

GrBvK

Houwers

GrKÖ

SGP

PVV

VVD

PvdD

SP

D66

PvdA

CDA

50PLUS

GL


Nr. 27 MOTIE VAN DE LEDEN RUTTE EN MOHANDIS

Voorgesteld 8 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, conform de aangenomen motie-Gesthuizen c.s. (24 095, nr. 385) middels een ministeriële regeling te komen tot een wijziging van de eigendomsbeperking van landelijke radiokavels van maximaal één ongeclausuleerd kavel en één geclausuleerd kavel naar maximaal vier kavels, en deze wijziging per 1 januari 2016 in te laten gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rutte

Mohandis


Motie van de leden Rutte en Mohandis over wijziging van de eigendomsbeperking van landelijke radiokavels

2015-10-09
Dossier: 34264
Indiener(s): Arno Rutte (VVD), Mohammed Mohandis (PvdA)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34264-27.html