Stemming

Amendement van het lid Klein over het behoud van de profileringseis

20,0 %
80,0 %


GrKÖ

PvdD

D66

PVV

SGP

PvdA

Klein

CU

Houwers

VVD

50PLUS

CDA

GrBvK

SP

GL

Van Vliet


Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN

Ontvangen 8 oktober 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel M, vervalt het eerste onderdeel en wordt in het tweede onderdeel «Na» vervangen door: In het eerste lid wordt na.

Toelichting

De indiener wil met dit amendement zeker stellen dat de overheid de keuze over profilering behoudt. Tot op heden is het gebruikelijk dat de politiek zich niet bemoeit met de inhoud van de programma’s van de publieke omroep. Op die manier wordt de onafhankelijke positie van de publieke omroep zeker gesteld. Waar de politiek echter wel een beslissing over hoort te nemen, is profilering. Profilering is namelijk iets heel anders dan programmering. Door middel van profilering kan de overheid heldere grenzen stellen aan de publieke taak die de NPO heeft.

De indiener constateert dat als de profilering zelf aan de NPO wordt overgelaten, de NPO dan feitelijk zelf bepaalt hoe haar publieke taak luidt. Dit kan leiden tot commercieel gedrag, iets wat niet thuis hoort bij het publieke karakter van de NPO. Daarnaast wordt met behoud van de profileringseis voorkomen dat er een scheve situatie ontstaat. Namelijk een situatie waarin de overheid de commerciële omroep op dit punt reguleert, maar de publieke omroep niet.

Klein


Amendement van het lid Klein over het behoud van de profileringseis

2015-10-08
Dossier: 34264
Indiener(s): Norbert Klein (Klein)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34264-21.html