Stemming

Amendement van het lid Klein waarmee de doelstellingen voor publieksbetrokkenheid en -bereik worden uitgewerkt met betrokkenheid van de leden van de omroepen

24,7 %
75,3 %


GrKÖ

50PLUS

D66

CDA

PvdA

Klein

PvdD

VVD

CU

Houwers

PVV

SGP

GL

GrBvK

Van Vliet

SP


Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN

Ontvangen 8 oktober 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel H, wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef wordt vervangen door:

Artikel 2.20 wordt als volgt gewijzigd:

a. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

2. Na onderdeel a (nieuw) wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

b. Na het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. Bij de uitwerking van de doelstellingen voor de publieksbetrokkenheid en het publieksbereik, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, worden de leden van de omroepen betrokken.

Toelichting

Naast de reeds 3,5 miljoen betrokken leden van de omroepverenigingen beoogt het wetsvoorstel om publieksbetrokkenheid te vergroten. Volgens de indiener zou dit een gezamenlijke opgave van de NPO en de omroepen moeten zijn. De uitdaging is om publieksbetrokkenheid en -bereik toegankelijk en innovatief vorm te geven. Het voorgestelde amendement voorziet in een samenwerking tussen en gezamenlijke opdracht aan NPO en de omroepverenigingen. Het grote aantal leden van de omroepverenigingen levert nog steeds een grote bijdrage aan de checks and balances in het omroepbestel. Met dit amendement ontstaat een goede vorm van gezamenlijke verantwoording van partijen binnen de publieke omroep aan de kijkers en luisteraars.

Klein


Amendement van het lid Klein waarmee de doelstellingen voor publieksbetrokkenheid en -bereik worden uitgewerkt met betrokkenheid van de leden van de omroepen

2015-10-08
Dossier: 34264
Indiener(s): Norbert Klein (Klein)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34264-13.html