Stemming

Gewijzigde motie van het lid Leijten (t.v.v. 34233, nr. 43) over een maximumpercentage voor bemiddeling bij pgb's

21,3 %
78,7 %


SGP

Klein

SP

GrBvK

Van Vliet

PvdD

CU

GL

D66

VVD

PVV

50PLUS

CDA

GrKÖ

Houwers

PvdA


Nr. 60 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 43

Voorgesteld 9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat pgb-bemiddelingsbureaus veel geld verdienen met het bemiddelen van budgethouders met zelfstandigen zonder personeel;

constaterende dat er geen maximaal of vast tarief voor dergelijke bemiddelingsactiviteiten is vastgesteld;

van mening dat zowel percentages die zorgverleners als budgethouders moeten betalen ten koste gaan van pgb-middelen die bestemd zijn voor zorg;

verzoekt de regering, een maximum percentage vast te stellen dat mag worden gevraagd voor bemiddeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten


Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

2016-02-09
Dossier: 34233
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-60.html