Stemming

Gewijzigde motie van het lid Leijten (t.v.v. 34233, nr. 43) over een maximumpercentage voor bemiddeling bij pgb's

21,3 %
78,7 %


SGP

CDA

50PLUS

VVD

SP

GrKÖ

PvdD

Klein

PvdA

GrBvK

GL

CU

Houwers

D66

PVV

Van Vliet


Nr. 60 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 43

Voorgesteld 9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat pgb-bemiddelingsbureaus veel geld verdienen met het bemiddelen van budgethouders met zelfstandigen zonder personeel;

constaterende dat er geen maximaal of vast tarief voor dergelijke bemiddelingsactiviteiten is vastgesteld;

van mening dat zowel percentages die zorgverleners als budgethouders moeten betalen ten koste gaan van pgb-middelen die bestemd zijn voor zorg;

verzoekt de regering, een maximum percentage vast te stellen dat mag worden gevraagd voor bemiddeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten


Gewijzigde motie van het lid Leijten (t.v.v. 34233, nr. 43) over een maximumpercentage voor bemiddeling bij pgb's

2016-02-09
Dossier: 34233
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-60.html