Stemming

Motie van het lid Dik-Faber over bevorderen dat zorgverzekeraars onderling best practices uitwisselen

90,0 %
10,0 %


Houwers

CU

SGP

SP

D66

GL

PvdD

GrKÖ

VVD

PVV

Van Vliet

PvdA

Klein

GrBvK

50PLUS

CDA


Nr. 51 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Zorgverzekeraars Nederland (ZN) van mening is dat het verankeren van het pgb in de Zvw geen doel op zich is;

constaterende dat ZN zich zorgen maakt over de manier waarop het Zvw-pgb op dit moment wordt ingericht;

overwegende dat de eigen regie, die cliënten met een persoonsgebonden budget over hun zorg kunnen krijgen, van grote toegevoegde waarde is binnen de Zorgverzekeringswet;

van mening dat wanneer DSW goed in staat is het Zvw-pgb uit te voeren, andere zorgverzekeraars dit ook kunnen;

verzoekt de regering, te bevorderen dat zorgverzekeraars onderling best practices uitwisselen en daarbij ook de ervaringen van DSW te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber


Motie van het lid Dik-Faber over bevorderen dat zorgverzekeraars onderling best practices uitwisselen

2016-02-09
Dossier: 34233
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-51.html