Stemming

Motie van het lid Dik-Faber over zorgverzekeraars ertoe bewegen om tijd te investeren in het Zvw-pgb

18,7 %
81,3 %


Klein

CU

D66

CDA

GL

PVV

50PLUS

GrBvK

VVD

PvdA

PvdD

SGP

SP

Houwers

GrKÖ

Van Vliet


Nr. 50 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een wettelijke grondslag voor een Zvw-pgb wordt geregeld;

overwegende dat zorgverzekeraars kritisch zijn over de uitvoerbaarheid van het pgb;

van mening dat het bewustekeuzegesprek, maar ook huisbezoeken bijdragen aan de uitvoerbaarheid van het Zvw-pgb;

voorts van mening dat zorgverzekeraars met huisbezoeken budgethouders ondersteuning kunnen bieden bij het organiseren van het Zvw-pgb;

verzoekt de regering, zorgverzekeraars ertoe te bewegen om tijd te investeren in het Zvw-pgb door meer huisbezoeken af te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber


Motie van het lid Dik-Faber over zorgverzekeraars ertoe bewegen om tijd te investeren in het Zvw-pgb

2016-02-09
Dossier: 34233
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-50.html