Stemming

Motie van de leden Van Gerven en Paulus Jansen over benoemen van de endogene effecten voor de schatkist

33,3 %
66,7 %


CU

CDA

50PLUS

PvdA

GL

PVV

SP

Lid-Bontes

D66

VVD

PvdD

SGP


Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN PAULUS JANSEN

Voorgesteld 4 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het percentage voor het eigenwoningforfait per 1 januari 2014 is verhoogd en dat een deel van deze verhoging te maken heeft met wijziging van het huurbeleid;

constaterende dat dergelijke endogene effecten tot substantiële opbrengsten of kosten kunnen leiden voor de schatkist;

van mening dat dergelijke effecten een grote relevantie hebben voor de behandeling van wetsvoorstellen die dergelijke endogene effecten veroorzaken;

verzoekt de regering, in de memorie van toelichting bij wetsvoorstellen de endogene effecten voor de schatkist voortaan te benoemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Paulus Jansen


Motie van de leden Van Gerven en Paulus Jansen over benoemen van de endogene effecten voor de schatkist

2014-03-04
Dossier: 33750-IX
Indiener(s): Henk van Gerven (SP), Paulus Jansen (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33750-IX-20.html