Stemming

Motie van het lid Kooiman over rekening houden met leeftijdsverschillen in het plaatsingsbeleid

90,0 %
10,0 %


SGP

CDA

PvdD

CU

PVV

GL

VVD

50PLUS

PvdA

SP

D66


Nr. 11 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN

Voorgesteld 30 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat als gevolg van dit wetsvoorstel het aantal (jong)volwassenen in jeugdinrichtingen zal toenemen en dat de mogelijke leeftijdsverschillen groter worden;

van mening, dat samenplaatsing van jeugdigen met volwassenen zoveel mogelijk moet worden voorkomen;

verzoekt de regering er in het plaatsingsbeleid rekening mee te houden dat de leeftijdsverschillen binnen de groepen in jeugdinrichtingen niet te groot worden er voor te zorgen dat de jongste minderjarigen niet samen op een groep geplaatst zullen worden met meerderjarigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman


Motie van het lid Kooiman over rekening houden met leeftijdsverschillen in het plaatsingsbeleid

2013-05-30
Dossier: 33498
Indiener(s): Nine Kooiman (SP)
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33498-11.html