Stemming

Motie van het lid Bontes over toepassing van het volwassenenstrafrecht op minderjarigen

10,0 %
90,0 %


CDA

PVV

CU

PvdD

50PLUS

D66

VVD

SP

SGP

GL

PvdA


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID BONTES

Voorgesteld 30 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat minderjarigen op zeer jonge leeftijd een steeds ernstigere vorm van crimineel gedrag vertonen,

constaterende dat minderjarigen die zeer ernstige strafbare feiten hebben gepleegd niet op grond van het jeugdstrafrecht bestraft zouden moeten worden,

verzoekt de regering artikel 77b, eerste lid, Wetboek van strafrecht dusdanig te wijzigen dat de rechter altijd het volwassenstrafrecht moet toepassen indien een minderjarige wordt veroordeeld voor een ernstig gewelds- of zedendelict, en gaat over tot de orde van de dag.

Bontes


Motie van het lid Bontes over toepassing van het volwassenenstrafrecht op minderjarigen

2013-05-30
Dossier: 33498
Indiener(s): Louis Bontes (PVV)
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33498-10.html