Stemming

Motie van het lid Helder over niet erkennen van huwelijken die volgens de sharia worden gesloten

8,7 %
90,7 %


Van Vliet

CDA

CU

SGP

50PLUS

Van Klaveren

VVD

D66

SP

GL

PVV

BONTES

PvdD

PvdA


Nr. 9 MOTIE VAN HET LID HELDER

Voorgesteld 20 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de vrije toestemming tot het aangaan van een huwelijk een fundamenteel beginsel in het Nederlandse huwelijksrecht is;

constaterende dat in bepaalde landen huwelijken via de sharia worden gesloten;

constaterende dat volgens de shariawetgeving man en vrouw niet gelijk zijn, ofwel de vrouw ondergeschikt is aan de man;

constaterende dat dit niet in overeenstemming is met het fundamenteel beginsel in het Nederlandse huwelijksrecht;

verzoekt de regering, huwelijken die volgens de sharia worden gesloten vanwege die strijdigheid niet te erkennen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Helder


Motie van het lid Helder over niet erkennen van huwelijken die volgens de sharia worden gesloten

2014-03-20
Dossier: 33488
Indiener(s): Lilian Helder (PVV)
Onderwerpen: burgerlijk recht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33488-9.html