Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Van Oosten en Rebel ter vervanging van nr. 7 waarmee een evaluatiebepaling in de wet wordt opgenomen.

99,3 %
0,0 %


BONTES

PvdD

CDA

D66

SGP

Van Klaveren

CU

PvdA

GL

Van Vliet

SP

PVV

50PLUS

VVD


Nr. 8 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN OOSTEN EN REBEL TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 7

Ontvangen 19 maart 2014

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel IV wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IVa

Onze Minister van Veiligheid en Justitie zendt binnen vier jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Dit amendement behelst een bepaling waarin een evaluatie wordt voorgeschreven na vier jaar dat deze wetswijziging in werking is getreden. Het doel van de evaluatie is om na te gaan of de wetswijziging daadwerkelijk en effectief heeft bijgedragen aan het tegengaan van huwelijksdwang.

Van Oosten Rebel


Gewijzigd amendement van de leden Van Oosten en Rebel ter vervanging van nr. 7 waarmee een evaluatiebepaling in de wet wordt opgenomen.

2014-03-19
Dossier: 33488
Indiener(s): Marith Volp (PvdA), Foort van Oosten (VVD)
Onderwerpen: burgerlijk recht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33488-8.html