Stemming

Motie van het lid Helder over geen nieuwe buitenlandse partner voor wegens huwelijksdwang veroordeelden

8,7 %
90,7 %


SP

GL

PvdD

D66

PVV

50PLUS

Van Vliet

CU

CDA

PvdA

Van Klaveren

SGP

BONTES

VVD


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID HELDER

Voorgesteld 20 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat huwelijksdwang op alle mogelijke manieren bestreden moet worden;

constaterende dat nieuwe slachtoffers van huwelijksdwang te allen tijde moeten worden voorkomen;

verzoekt de regering, (wettelijk) te regelen dat degene die veroordeeld is voor huwelijksdwang geen nieuwe partner uit het buitenland kan (laten) halen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Helder


Motie van het lid Helder over geen nieuwe buitenlandse partner voor wegens huwelijksdwang veroordeelden

2014-03-20
Dossier: 33488
Indiener(s): Lilian Helder (PVV)
Onderwerpen: burgerlijk recht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33488-10.html