Stemming

Motie van het lid Van Vliet over de fiscale leeftijd van voertuigen

13,3 %
86,7 %


D66

50PLUS

PvdA

PvdD

SGP

CDA

SP

GL

PVV

VVD

CU


Nr. 58 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET

Voorgesteld 25 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de huidige Nederlandse wet- en regelgeving auto's en motoren van 30 jaar en ouder worden gekwalificeerd als oldtimer met daaraan verbonden fiscale gevolgen;

overwegende dat hiermee aansluiting wordt gevonden bij alle ons omringende landen;

overwegende dat de regering uit bezuinigingsmotieven de leeftijdsgrens per 1 januari 2014 verhoogt naar 40 jaar;

overwegende dat er voor benzinegestookte voertuigen een overgangsregime komt, maar niet voor diesel- of lpg-gestookte voertuigen;

overwegende dat het leeuwendeel van de bezitters van diesel- en lpg-gestookte oldtimers zijn voertuig niet meer zal kunnen bekostigen en de waarde ervan verdampt;

verzoekt de regering, de leeftijd van alle voertuigen om fiscaal als oldtimer aangemerkt te worden en een gunstig fiscaal regime te genieten, op 30 jaar te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet


Motie van het lid Van Vliet over de fiscale leeftijd van voertuigen

2013-04-25
Dossier: 33402
Indiener(s): Roland van Vliet (PVV)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33402-58.html