Stemming

Motie Van Vliet over toekenning van een BSN

100,0 %
0,0 %


VVD

50PLUS

SP

PvdA

D66

PVV

CU

PvdD

GL

CDA

SGP


Nr. 37 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET

Voorgesteld 15 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat iedereen die in Nederland woont, werkt of een bedrijf uitoefent gebruikmaakt van de Nederlandse wegen indien er motorrijtuigen ter beschikking staan;

overwegende dat er dan door de houder van het voertuig motorrijtuigenbelasting betaald moet worden ongeacht of er sprake is van een Nederlands of een buitenlands kenteken;

concluderend dat slechts 31% van de arbeidsmigranten een motorrijtuig houdt met een Nederlands kenteken;

concluderend dat de houders van buitenlandse kentekens geen automatische aanslag krijgen maar louter op vrijwillige basis of door controle in de heffing van motorrijtuigenbelasting worden betrokken;

verzoekt de regering om, de mogelijkheid te onderzoeken of toekenning van een BSN aan een buitenlandse natuurlijk persoon of rechtspersoon automatisch kan betekenen dat alle motorrijtuigen die door deze personen gebruikt worden in de heffing van motorrijtuigenbelasting worden betrokken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet


Motie Van Vliet over toekenning van een BSN

2012-11-15
Dossier: 33402
Indiener(s): Roland van Vliet (PVV)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33402-37.html