Stemming

Amendement van het lid Klein over het uitstellen van de beperking van de reikwijdte van de btw-vrijstelling voor diensten op het vlak van de gezondheidskundige verzorging van de mens door beoefenaren van een medisich of paramedisch beroep tot 1 januari 2014

5,3 %
94,7 %


GL

CDA

PVV

SP

SGP

VVD

D66

PvdA

CU

50PLUS

PvdD


Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN

Ontvangen 15 november 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel IXe wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IXf

In de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 wordt in artikel IX «1 januari 2013» vervangen door: 1 januari 2014.

II

In artikel XI wordt aan het eerste lid, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • g. artikel IXf toepassing vindt voordat artikel IX van de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 wordt toegepast.

Toelichting

Op grond van de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 wordt de reikwijdte van de btw-vrijstelling voor diensten op het vlak van de gezondheidskundige verzorging van de mens door beoefenaren van een medisch of paramedisch beroep met ingang van 1 januari 2013 beperkt. Het vervallen van deze vrijstelling leidt echter tot onduidelijkheden en onwenselijke effecten voor de patiëntenbelangen en te verwachte problemen, juridisch en in de uitvoeringspraktijk. Dit amendement stelt deze beperking met een jaar uit tot 1 januari 2014 en beoogd een goede regeling met draagvlak na overleg tussen kabinet en betrokken beroepsbeoefenaars en patiënten belangenorganisaties. Dit amendement leidt tot een eenmalige budgettaire derving van € 65 mln. in 2013.

Klein


Amendement van het lid Klein over het uitstellen van de beperking van de reikwijdte van de btw-vrijstelling voor diensten op het vlak van de gezondheidskundige verzorging van de mens door beoefenaren van een medisich of paramedisch beroep tot 1 januari 2014

2012-11-15
Dossier: 33402
Indiener(s): Norbert Klein (50PLUS)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33402-26.html