Stemming

Motie van het lid Helder over bewerkstelligen dat de geschillencommissie er daadwerkelijk komt

27,3 %
71,3 %


GL

SP

SGP

GrBvK

D66

CDA

PvdA

CU

PvdD

Klein

VVD

PVV

50PLUS

Van Vliet

GrKÖ


Nr. 13 MOTIE VAN HET LID HELDER

Voorgesteld 10 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het wetsvoorstel auteurscontractenrecht (33 308) een grondslag biedt voor het instellen van een geschillencommissie;

constaterende dat het doel van de geschillencommissie is dat er een laagdrempelige voorziening is voor het beslechten van geschillen tussen makers en exploitanten;

spreekt uit dat een dergelijke geschillencommissie er dan ook daadwerkelijk moet komen;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat deze geschillencommissie er daadwerkelijk komt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Helder


Motie van het lid Helder over bewerkstelligen dat de geschillencommissie er daadwerkelijk komt

2015-02-10
Dossier: 33308
Indiener(s): Lilian Helder (PVV)
Onderwerpen: burgerlijk recht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33308-13.html