Stemming

Gew motie Ouwehand over een Europees verbod op het kweken van paling (t.v.v. 32658, nr. 10)

44,7 %
55,3 %


PvdA

CU

D66

SGP

PVV

GL

PvdD

VVD

SP

CDA


Nr. 23 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OUWEHAND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 10

Voorgesteld 19 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het gezien het dreigende uitsterven van de paling ongewenst is, glasaal te onttrekken aan de natuur;

constaterende, dat in grote delen van de Oostzee al drie jaar geen glasaal meer is gezien en de intrek in Nederland onveranderd laag is;

constaterende, dat de paling zich niet in gevangenschap blijkt voort te planten en dat in kwekerijen uitsluitend glasaal wordt opgekweekt die eerder uit het wild gevangen is;

verzoekt de regering zich in te zetten voor een Europees verbod op het kweken van paling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Gew motie Ouwehand over een Europees verbod op het kweken van paling (t.v.v. 32658, nr. 10)

2011-04-11
Dossier: 32658
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32658-23.html