Stemming

Gew motie Van Gerven en Jacobi over een plan van aanpak (t.v.v. 32658, nr. 19)

41,3 %
58,7 %


GL

SGP

CDA

D66

SP

PvdD

PVV

VVD

PvdA

CU


Nr. 21 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN JACOBI TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 19

Voorgesteld 17 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering een plan van aanpak op te stellen om dioxinevervuiling aan te pakken en om serieus werk te maken van sanering van vervuilde gebieden;

verzoekt de regering tevens in dit plan van aanpak het al dan niet op vakantie gaan van de inspectie te integreren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Jacobi


Gew motie Van Gerven en Jacobi over een plan van aanpak (t.v.v. 32658, nr. 19)

2011-03-17
Dossier: 32658
Indiener(s): Lutz Jacobi (PvdA), Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32658-21.html