Stemming

Motie-Ouwehand over een verbod op het doden van paling middels een zoutbad

60,7 %
39,3 %


PvdA

VVD

SP

CDA

SGP

GL

PvdD

D66

CU

PVV


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 16 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de traditionele methode voor het doden van de paling, met zout of een mengsel van ijswater en zout, veel pijn en stress oplevert voor de vis in een langdurige doodsstrijd;

constaterende, dat de Raad voor Dieraangelegenheden daarom in 2003 al concludeerde dat het ontslijmen met zout een onacceptabele dodingsmethode is;

overwegende, dat er inmiddels een alternatief beschikbaar is waarbij palingen voorafgaand aan de slacht binnen een seconde kunnen worden verdoofd;

verzoekt de regering een verbod in te voeren op het doden van palingen middels een zoutbad en regelgeving te ontwikkelen voor bedwelming voorafgaand aan de slacht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Motie-Ouwehand over een verbod op het doden van paling middels een zoutbad

2011-03-16
Dossier: 32658
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32658-14.html