Stemming

Motie-De Jong over het opnemen van hogere strafmaten

72,0 %
28,0 %


PvdD

D66

PVV

GL

SP

PvdA

VVD

CU

SGP

CDA


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID DE JONG

Voorgesteld 23 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het geweld in het openbaar vervoer toeneemt en verhardt;

overwegende, dat het overtreden van het ov-reisverbod keihard moet worden

aangepakt;

verzoekt de regering hogere strafmaten op te nemen voor overtreding

van het ov-reisverbod,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Jong


Motie-De Jong over het opnemen van hogere strafmaten

2011-06-23
Dossier: 32403
Indiener(s): Léon de Jong (PVV)
Onderwerpen: organisatie en beleid verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32403-14.html