Stemming

Motie Verdonk over het opzeggen van het vertrouwen in de minister

0,7 %
98,0 %


GL

PvdD

CU

PVV

VVD

Verdonk

SP

D66

PvdA

CDA

SGP


32 123 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

nr. 20
MOTIE VAN HET LID VERDONK

Voorgesteld 4 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de minister van Justitie tot aan vandaag twee begrotingen heeft verspreid met verschillende inhoud;

overwegende, dat hij daarmee de Kamer bewust verkeerd inlicht c.q. misleidt;

zegt het vertrouwen op in de minister van Justitie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verdonk


Motie Verdonk over het opzeggen van het vertrouwen in de minister

2009-11-04
Dossier: 32123-VI
Indiener(s): Rita Verdonk (Lid-Verdonk)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VI-20.html