Stemming

Motie Halsema over het toevoegen van 2 mln. aan het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten Plus

24,7 %
75,3 %


D66

SP

Verdonk

GL

VVD

PVV

CU

CDA

PvdA

PvdD

SGP


31 700 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

nr. 27
MOTIE VAN HET LID HALSEMA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat zes instellingen wel een positief advies hebben gekregen van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten Plus, maar desondanks nul op rekest hebben gekregen vanwege een tekort aan budget;

verzoekt de regering 2 mln. toe te voegen aan het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten Plus, zodat deze in alle vrijheid kan besluiten tot toekenning en daartoe de benodigde middelen vrij te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Halsema


Motie Halsema over het toevoegen van 2 mln. aan het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten Plus

2008-10-27
Dossier: 31700-VIII
Indiener(s): Femke Halsema (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-VIII-27.html