Stemming

Subamendement De Roon/Graus over een levenslang houdverbod bij zwaar lichamelijk letsel bij een dier dan wel de dood van het dier

6,0 %
93,3 %


VVD

PvdA

SP

Verdonk

PvdD

GL

PVV

CDA

SGP

D66

CU


Nr. 35 SUBAMENDEMENT VAN DE LEDEN DE ROON EN GRAUS

Ontvangen 22 april 2010

De ondergetekenden stellen het volgende subamendement voor:

In het amendement van de leden Thieme en Teeven (stuk nr. 25) wordt in onderdeel II, onderdeel Ab, in artikel 36g na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. In geval van een rechterlijke uitspraak als bedoeld in het eerste lid, betreffende een feit waarbij aan een dier zwaar lichamelijk letsel is toegebracht of waardoor de dood van een dier is veroorzaakt, legt de rechter het verbod voor het leven op.

Toelichting

Aan echte dierenbeulen moet geen enkele ruimte worden gegeven om ooit nog dieren te kunnen houden. Daarvan is in ieder geval sprake als de dader aan een dier zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht of de dood van het dier heeft veroorzaakt. De indieners willen niet dat de rechter dan nog kan afzien van het opleggen van een levenslang houdverbod van dieren. De rechter moet in dergelijke gevallen een levenslang houdverbod van dieren opleggen.

De Roon

Graus


Voorstel van wet van de leden Waalkens en Ormel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelen, en in verband met het verhogen van het strafmaximum voor onder meer het doden van andermans dieren

2010-04-22
Dossier: 30511
Indiener(s): Dion Graus (PVV), Raymond de Roon (PVV)
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30511-35.html