Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

1490 resultaten

Jaarverslag 2008 Inspectie van het Onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Jaarverslag 2008 Inspectie van het Onderwijs Brief regering begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 187BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 juni 2009Hierbij bied ik u het Jaarverslag 2008 van de Inspectie van het Onderwijs aan.1De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,R. ...

Evaluatie Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (Brim) (Dossier 31700-VIII)
Evaluatie Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (Brim) Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 122BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 december 2008In het Regeerakkoord is een passage opgenomen waarin de evaluatie van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (Brim) wordt aangekondigd:«De overheid draagt daadwerkelijk zorg voor behoud van (religieus-)cultureel erfgoed. ...

Toezeggingen cultuurbegroting (Dossier 31700-VIII)
Toezeggingen cultuurbegroting Brief regering begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 40BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 november 2008Op 27 oktober behandelde de Tweede Kamer de cultuurbegroting. ...

Concept-Jaarwerkplan 2009 voor de Inspectie van het Onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Concept-Jaarwerkplan 2009 voor de Inspectie van het Onderwijs Brief regering basisonderwijs begroting beroepsonderwijs bestuur financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 6BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 september 2008Hierbij doe ik u het concept-Jaarwerkplan 2009 van de Inspectie van het onderwijs toekomen.1 Het Jaarwerkplan dient vóór 1 oktober door de Inspecteur Generaal van het Onderwijs te worden vastgesteld en vervolgens door mij te worden goedgekeurd.Over het Jaarwerkplan 2008 is met u in de vorm van een AO uitvoerig gesproken. ...

Informatie over een aantal activiteiten op het gebied van het onderwijsonderzoek (Dossier 31700-VIII)
Informatie over een aantal activiteiten op het gebied van het onderwijsonderzoek Brief regering begroting financiën onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 195BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 juni 2009Hierbij informeer ik u over een aantal activiteiten op het gebied van het onderwijsonderzoek. ...

Jaarverslag 2008 Erfgoedinspectie inclusief de beleidsreactie van de minister van OCW (Dossier 31700-VIII)
Jaarverslag 2008 Erfgoedinspectie inclusief de beleidsreactie van de minister van OCW Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap organisatie en beleid 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 204BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 juni 2009Hierbij bied ik u het jaarverslag 2008 van de Erfgoedinspectie aan1, inclusief mijn beleidsreactie op dit rapport.De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,R. ...

Stimulering open leermiddelen: Wikiwijs in het onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Stimulering open leermiddelen: Wikiwijs in het onderwijs Brief regering basisonderwijs begroting economie financiën hoger onderwijs ict onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 154BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 april 2009Deze brief is een vervolg op onze brief van 3 december jl.1 Daarin gaven we onze eerste en positieve reactie op het Onderwijsraadadvies over de ontwikkeling van open leermiddelen2. ...

Beleidsreactie Onderwijsraadadvies "Vreemde talen in het onderwijs". (Dossier 31700-VIII)
Beleidsreactie Onderwijsraadadvies "Vreemde talen in het onderwijs". Brief regering basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 41BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 november 2008Hierbij zend ik u, mede namens staatssecretaris Van Bijsterveldt en staatssecretaris Dijksma, de beleidsreactie op het advies1Vreemde talen in het onderwijs van de Onderwijsraad. ...

Evaluatie gewijzigde financieringsstructuur regionale publieke omroepen (Dossier 31700-VIII)
Evaluatie gewijzigde financieringsstructuur regionale publieke omroepen Brief regering begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 129BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 december 2008Bijgaand stuur ik u de evaluatie van de gewijzigde financieringsstructuur van de regionale publieke omroep1. ...

Overzicht notities, toegezegde brieven en inspectierapporten die te verwachten zijn voor de plenaire begrotingsbehandeling (Dossier 31700-VIII)
Overzicht notities, toegezegde brieven en inspectierapporten die te verwachten zijn voor de plenaire begrotingsbehandeling Brief regering begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 9BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 oktober 2008Naar aanleiding van uw brief van 25 september 2008 zend ik u hierbij een overzicht van notities, toegezegde brieven en inspectierapporten die voor de plenaire begrotingsbehandeling te verwachten zijn.1De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,R. ...

Media en diversiteit (Dossier 31700-VIII)
Media en diversiteit Brief regering begroting cultuur en recreatie economie financiën ict media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 44BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 november 2008Sinds het einde van de jaren negentig hebben opeenvolgende kabinetten geïnvesteerd in het bevorderen van een evenwichtige representatie van verschillende bevolkingsgroepen in het algemene media-aanbod en het versterken van specifiek aanbod voor minderheden; het zogenaamde media- en minderhedenbeleid1. ...

Jaarverslag 2008 Rathenau Instituut (Dossier 31700-VIII)
Jaarverslag 2008 Rathenau Instituut Brief regering begroting financiën onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 210BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 juli 2009Bijgaand ter kennisneming het Jaarverslag 2008 van het Rathenau Instituut.1De voorzitter van het Rathenau Bestuur merkt in zijn aanbiedingsbrief terecht op dat het werkgebied van het Rathenau Instituut ieder jaar aan actualiteit lijkt te winnen.In dit jaarverslag blijkt het Rathenau Instituut meer dan in voorgaande jaren synergie te hebben gezocht tussen Technology Assessment en Science System Assessment. ...

Stand van zaken rond visitatie Wereldomroep (Dossier 31700-VIII)
Stand van zaken rond visitatie Wereldomroep Brief regering begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 227BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 31 augustus 2009Tijdens het overleg over de Mediabegroting-2009 (op 24 november 2008) (31 700 VIII, nr. ...

OESO-rapport Education at a Glance 2009 (Dossier 31700-VIII)
OESO-rapport Education at a Glance 2009 Brief regering 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 229BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 september 2009Vandaag publiceert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) Education at a Glance 2009, de nieuwe editie van dit jaarlijkse rapport. ...

Ontwikkelingen rond de oprichting van de onderzoekschool ISIS (Dossier 31700-VIII)
Ontwikkelingen rond de oprichting van de onderzoekschool ISIS Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 155BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 april 2009In mijn brief van 24 februari 2009 (Kamerstuk 31 700 VIII nr. 145) heb ik u geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het vlak van het Institute for the Study of the Islam (ISIM). ...

Internationalisering in het onderwijs in Nederland 2008 (Dossier 31700-VIII)
Internationalisering in het onderwijs in Nederland 2008 Brief regering basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 226BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 2 september 2009Gaarne bied ik u hierbij aan de nieuwe Internationaliseringsmonitor van het onderwijs in Nederland over het jaar 20081. ...

Reactie op Geloof in de Toekomst! Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed van de Stichting 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed (Dossier 31700-VIII)
Reactie op Geloof in de Toekomst! Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed van de Stichting 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 212BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 juli 2009Hierbij bied ik u, ter informatie naar aanleiding van het AO Brim van 8 april 2009 (Kamerstuk 31 700 VIII, nr. 179), mijn reactie aan op Geloof in de Toekomst! ...

Rapport Mediaconcentraties 2007 (Dossier 31700-VIII)
Rapport Mediaconcentraties 2007 Brief regering begroting cultuur en recreatie economie financiën ict media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 139BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 januari 2009Het Commissariaat voor de Media rapporteert jaarlijks over concentratie en pluriformiteit van de Nederlandse media. ...

Gelaatsbedekkende kleding (Dossier 31700-VIII)
Gelaatsbedekkende kleding Brief regering basisonderwijs begroting beroepsonderwijs cultuur cultuur en recreatie financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 12BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 oktober 2008Op 8 september 2008 heeft uw Kamer een brief ontvangen over gelaatsbedekkende kleding van de bewindspersonen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Kamerstukken II 2007/08, 31 200 VIII, nr. 209). ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-VIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 13VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 22 oktober 2008De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.De voorzitter van de commissie,Van der CampAdjunct-griffier van de commissie,Boeve1In hoeverre is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) betrokken bij het integraal afsprakenkader schaalsprong Almere? ...