Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

580 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
21 augustus 2015 - 8 september 2015
Het bericht dat ouderen afzien van zorg vanwege geldgebrek
Sadet Karabulut (SP), Renske Leijten (SP)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD), Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA), Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
30 juli 2015 - 28 september 2015
Het bericht ‘Duur MBO onbereikbaar voor kinderen minima’
Tjitske Siderius (SP), Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
28 juli 2015 - 5 oktober 2015
Het hanteren van fors hogere tarieven van banken voor kwetsbaren die onder bewindvoering staan
Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Jeroen Dijsselbloem (minister financiën) (PvdA)
22 juli 2015 - 23 september 2015
Het bericht dat het Hoogheemraadschap Delfland stopt met het kwijtschelden van waterschapsbelasting aan minima
Sadet Karabulut (SP)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA), Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
21 juli 2015 - 26 augustus 2015
Het bericht dat een medewerker van de sociale werkvoorziening Hameland na ontslag met behoud van uitkering hetzelfde werk moet doen
Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
14 juli 2015 - 26 augustus 2015
Het bericht dat gehandicapten en mensen met een uitkering ingezet worden voor thuiszorg
Sadet Karabulut (SP), Renske Leijten (SP)
Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA), Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
13 juli 2015 - 2 september 2015
De hoogte van de mobiliteitsbonus en het doelgroepenregister voor schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en entreeopleidingen
Tjitske Siderius (SP), Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
8 juli 2015 - 12 oktober 2015
Het bericht 'Gemeente Enschede frustreert aanvragen bijstand'
Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
8 juli 2015 - 24 juli 2015
Automatische incasso en huurverhogingen bij huurders van Trudo, Eindhoven
Sadet Karabulut (SP)
Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)
7 juli 2015 - 18 augustus 2015
Verkoop van sociale huurwoningen van Vivare in Velp, gemeente Rheden
Sadet Karabulut (SP)
Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)
25 juni 2015 - 10 september 2015
De risico’s voor het personeel als gevolg van de nieuwe beveiliging op Schiphol
Linda Voortman (GL), Sadet Karabulut (SP), John Kerstens (PvdA)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
24 juni 2015 - 10 juli 2015
Het bericht dat gemeenten niet klaar zijn voor de nieuwe Woningwet
Sadet Karabulut (SP)
Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)
17 juni 2015 - 22 september 2015
Het bericht ‘Integratiesubsidies weggesluisd’
Sadet Karabulut (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
16 juni 2015 - 25 juni 2015
Het bericht dat sinds 2013 nog maar 2.000 garantiebanen zijn gerealiseerd
Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
15 juni 2015 - 25 september 2015
Import van imams uit Marokko en Turkije en bondgenootschap met de Marokkaanse en Turkse overheid voor integratie en de-radicalisering
Sadet Karabulut (SP), Sjoerd Potters (VVD)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
11 juni 2015 - 3 juli 2015
Het bericht ‘Vraagtekens bij sluiting sociale werkplaats’
Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
11 juni 2015 - 3 juli 2015
Het bericht ‘Rector Islamitische Universiteit Rotterdam ziet Joods Armeens complot tegen Erdogan en AKP’
Jasper van Dijk (SP), Sadet Karabulut (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
10 juni 2015 - 14 juli 2015
Het bericht dat de directeur van de sociale werkplaats in Delft een hoge salaris krijgt dan de minister-president
Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
8 juni 2015 - 11 augustus 2015
Het bericht dat er grote onrust is onder schoonmakers van de Roeterseilandcampus (Universiteit van Amsterdam)
Jasper van Dijk (SP), Sadet Karabulut (SP)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA), Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
21 mei 2015 - 18 juni 2015
Het bericht dat gemeenten aandringen op meer beleidsvrijheid bij fraudebestrijding
Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)