Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

306 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
12 mei 2021 - 13 juli 2021
Het niet naleven van het klimaatvonnis door de Nederlandse Staat en een dreigende nieuwe rechtsgang van Urgenda als er niet binnen een maand een serieus klimaatplan op tafel ligt
Esther Ouwehand (PvdD)
Mark Rutte (VVD)
10 juni 2021 - 12 juli 2021
Het manifest toegankelijke festivals dat op 8 juni jl. is gelanceerd.
Peter Kwint (SP), Esther Ouwehand (PvdD), Daan de Neef (VVD), Lisa Westerveld (GL)
Hugo de Jonge (CDA), Ingrid van Engelshoven (D66)
23 februari 2021 - 8 april 2021
De ontdekking dat het vogelgriepvirus H5N8 op mensen is overgesprongen en de rol van Nederland bij het vergroten van de wereldwijde risico’s op zoönose-uitbraken
Esther Ouwehand (PvdD)
Hugo de Jonge (CDA)
15 februari 2021 - 10 maart 2021
Pogingen van de Europese Commissie om kritische EU-lidstaten en nationale parlementen buitenspel te zetten bij het EU-Mercosur-verdrag, naar aanleiding van berichtgeving in Politico
Esther Ouwehand (PvdD)
Sigrid Kaag (D66)

Alle
13 augustus 2021
De bezorgde brief van de 14-jarige Rosalinde Leijdekker
Esther Ouwehand (PvdD)
Mark Rutte (VVD)
5 juli 2021
De dwangsommen die de Staat dreigt te moeten betalen omdat het kabinet Rutte III het Urgenda-vonnis niet lijkt uit te voeren
Esther Ouwehand (PvdD)
Mark Rutte (VVD)
10 juni 2021 - 12 juli 2021
Het manifest toegankelijke festivals dat op 8 juni jl. is gelanceerd.
Peter Kwint (SP), Esther Ouwehand (PvdD), Daan de Neef (VVD), Lisa Westerveld (GL)
Hugo de Jonge (CDA), Ingrid van Engelshoven (D66)
12 mei 2021 - 13 juli 2021
Het niet naleven van het klimaatvonnis door de Nederlandse Staat en een dreigende nieuwe rechtsgang van Urgenda als er niet binnen een maand een serieus klimaatplan op tafel ligt
Esther Ouwehand (PvdD)
Mark Rutte (VVD)
23 februari 2021 - 8 april 2021
De ontdekking dat het vogelgriepvirus H5N8 op mensen is overgesprongen en de rol van Nederland bij het vergroten van de wereldwijde risico’s op zoönose-uitbraken
Esther Ouwehand (PvdD)
Hugo de Jonge (CDA)
15 februari 2021 - 10 maart 2021
Pogingen van de Europese Commissie om kritische EU-lidstaten en nationale parlementen buitenspel te zetten bij het EU-Mercosur-verdrag, naar aanleiding van berichtgeving in Politico
Esther Ouwehand (PvdD)
Sigrid Kaag (D66)
15 januari 2021 - 22 januari 2021
De Nederlandse inzet bij de One Planet Summit van 12 januari 2021
Esther Ouwehand (PvdD)
Mark Rutte (VVD)
20 november 2020 - 2 december 2020
De razendsnelle verspreiding van het vogelgriepvirus en de politieke verantwoordelijkheid voor het ontstaan van een nieuwe zoönose in de Nederlandse veehouderij
Esther Ouwehand (PvdD)
Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
20 november 2020 - 2 december 2020
De razendsnelle verspreiding van het vogelgriepvirus over Nederland
Esther Ouwehand (PvdD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
6 november 2020 - 25 januari 2021
Het opnemen van de haas en het konijn op de lijst bedreigde zoogdieren, terwijl beide nog steeds bejaagd worden
Esther Ouwehand (PvdD), Dion Graus (PVV), Laura Bromet (GL), Frank Futselaar (SP), William Moorlag (PvdA), Tjeerd de Groot (D66)
Carola Schouten (CU)
16 oktober 2020 - 11 november 2020
De waarschuwing dat de gemuteerde varianten van het coronavirus die rondgaan in de nertsenfokkerij, ongevoelig zijn voor de ontwikkelde vaccins
Esther Ouwehand (PvdD)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
28 september 2020 - 18 november 2020
De nog altijd voortdurende dreiging van het coronavirus in de vleesindustrie
Esther Ouwehand (PvdD)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA), Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
13 juli 2020 - 11 september 2020
Canadese wetgeving die het openbaar maken van misstanden in de dierindustrie strafbaar stelt (Bill 156) en over de dood van de Canadese dierenrechtenactiviste Regan Russell.
Esther Ouwehand (PvdD)
Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD), Sigrid Kaag (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (D66)
10 juli 2020 - 10 september 2020
De nieuwe coronabesmettingen bij twee nertsenfokkerijen
Esther Ouwehand (PvdD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
7 juli 2020 - 7 september 2020
Nalatigheid bij de NVWA bij ingrijpen in slachthuizen waar onvoldoende maatregelen werden genomen tegen de verspreiding van het coronavirus
Esther Ouwehand (PvdD)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA), Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
27 mei 2020 - 29 juni 2020
De aanhoudende mensenrechtenschendingen en ontbossing in Brazilië.
Esther Ouwehand (PvdD)
Sigrid Kaag (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (D66)
18 mei 2020 - 1 juli 2020
Het uitblijven van maatregelen om dieren te beschermen bij de verwachte hittegolven
Esther Ouwehand (PvdD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
8 mei 2020 - 20 mei 2020
De berichten dat de meeste bedrijven in de vleessector de RIVM-richtlijnen niet naleven
Esther Ouwehand (PvdD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
6 mei 2020 - 4 juni 2020
Coronabesmettingen bij medewerkers van slachterijen en vleesverwerkingsbedrijven
Esther Ouwehand (PvdD)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA), Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
28 april 2020 - 4 juni 2020
De gevaren van de coronabesmettingen bij nertsenfokkerijen
Frank Futselaar (SP), Esther Ouwehand (PvdD), Laura Bromet (GL)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)