Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

995 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
5 oktober 2022 - 9 november 2022
Hoe we een wereld van verschil kunnen maken voor de 17,2 miljoen varkens die jaarlijks worden geslacht in de varkenshouderij
Leonie Vestering (PvdD)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
5 oktober 2022 - 9 november 2022
Hoe we een wereld van verschil kunnen maken voor de 848.000 schapen in de Nederlandse schapenhouderij
Leonie Vestering (PvdD)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
5 oktober 2022 - 9 november 2022
Hoe we een wereld van verschil kunnen maken voor de ruim twee miljoen koeien, stieren en kalfjes die jaarlijks worden geslacht in de veehouderij
Leonie Vestering (PvdD)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
27 september 2022 - 8 november 2022
De brief van 6 juli 2022 inzake de aankondiging van de huis- en hobbydierenlijst
Caroline van der Plas (BBB)
Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
23 september 2022 - 8 november 2022
De inbeslagname van een varken in de achtertuin van een woonhuis omwille van dierenwelzijn en de reflectie op het ellendige leven van miljoenen varkens in de Nederlandse veehouderij
Leonie Vestering (PvdD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
22 september 2022 - 25 november 2022
Het artikel ‘Provincies bleven op grote schaal vergunningen verlenen voor controversiële ‘stikstofarme’ stallen'
Laura Bromet (GL)
van der Ch. Wal-Zeggelink , Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
22 september 2022 - 2 november 2022
Het bericht 'Een kleine koe die minder krachtvoer eet is ook een vorm van innovatie'
Derk Boswijk (CDA)
van der Ch. Wal-Zeggelink , Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
21 september 2022 - 19 oktober 2022
Het illegaal aanbieden van een pony als prijs in een loterij op een paarden- en ponymarkt
Frank Wassenberg (PvdD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
19 september 2022 - 20 oktober 2022
Het bericht dat de rechtbank heeft geoordeeld dat burgers in het buitengebied onvoldoende worden beschermd tegen stank uit de veehouderij
Tjeerd de Groot (D66)
Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA), Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
19 september 2022 - 20 oktober 2022
Het bericht Nieuwe dreun voor boeren: burgers die last hebben van stank hebben recht op schadevergoeding
Jaco Geurts (CDA), Harry van der Molen (CDA), Derk Boswijk (CDA)
Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA), Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
16 september 2022 - 7 oktober 2022
Eendenslachterij Tomassen Duck-To die al zes jaar miljoenen dieren per jaar slacht zonder geldige vergunning en zonder dat hiertegen wordt opgetreden
Eva van Esch (PvdD), Leonie Vestering (PvdD)
Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA), van der Ch. Wal-Zeggelink
16 september 2022 - 23 december 2022
De vergunningsaanvragen in de visserijsector
Thom van Campen (VVD), Peter Valstar (VVD)
van der Ch. Wal-Zeggelink , Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
15 september 2022 - 22 november 2022
Het handjeklap dat heeft plaatsgevonden tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de fabrikant van een emissiearme stalvloer, om de stalvloer als schoner te beoordelen.
Leonie Vestering (PvdD)
van der Ch. Wal-Zeggelink , Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
9 september 2022 - 17 oktober 2022
De campagne ‘Koop geen kortsnuit’
Frank Wassenberg (PvdD), Erik Haverkort (VVD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
9 september 2022 - 11 oktober 2022
De maximale temperatuur bij diertransporten
Leonie Vestering (PvdD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
8 september 2022 - 25 november 2022
Het falen van het Nederlandse aalbeheerplan
Frank Wassenberg (PvdD)
Henk Staghouwer (CU)
7 september 2022 - 30 september 2022
Het bericht 'Natuur kan nog slechter tegen stikstof, normen moeten mogelijk strenger'
Geert Wilders (PVV), Alexander Kops (PVV)
van der Ch. Wal-Zeggelink
6 september 2022 - 12 september 2022
De brief 'Stand van zaken derogatie van de nitraatrichtlijn'
Derk Boswijk (CDA)
Henk Staghouwer (CU)
2 september 2022 - 17 november 2022
Het openstellen van de saneringsregeling voor de visserij
Pieter Grinwis (CU)
Henk Staghouwer (CU)
22 augustus 2022 - 26 oktober 2022
De uitspoeling van nitraat bij drijfmest
Roelof Bisschop (SGP)
Henk Staghouwer (CU)