Kamervraag 2023Z03087

Een voor garnalenvissers desastreus plan vanuit Brussel

Ingediend 21 februari 2023
Beantwoord 23 maart 2023 (na 30 dagen)
Indiener Wybren van Haga (BVNL)
Beantwoord door Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
Onderwerpen dieren landbouw
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z03087.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-1982.html
1. Telegraaf, 21 februari 2023, «Garnalenvissers houden hart vast; Nieuw plan Brussel gevaar voor toekomst» (Nederlandse vissers huiveren bij nieuwe maatregelen van eurocommissaris: «Zeer bedreigend» | Binnenland | Telegraaf.nl)
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Garnalenvissers houden hart vast; Nieuw plan Brussel gevaar voor toekomst»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat vanuit Europa het ene na het andere voorstel komt waar boeren en vissers van huiveren? Zo ja, klopt het dat Eurocommissaris Sinkevičius met een actieplan komt om tegen 2030 de bodemvisserij te weren uit beschermde gebieden waar de oer-Hollandse sector nu nog onder al veel te strikte voorwaarden welkom is? Kunt u deze vragen gedetailleerd beantwoorden, waarbij u ingaat op de vraag of u de mening deelt dat dit het einde voor de Nederlandse garnalenvisserij zal betekenen?

  Op 21 februari 2023 heeft de Europese Commissie het actieplan voor het beschermen en herstellen van mariene ecosystemen voor duurzame en veerkrachtige visserij gepresenteerd. Met het actieplan beoogt de Europese Commissie middels het beschermen en herstellen van mariene ecosystemen duurzame visserij te bevorderen. De Europese Commissie vindt een gezond marien milieu met gezonde visbestanden en een rijke biodiversiteit van belang voor het toekomstperspectief voor de visserij.
  Ik begrijp goed dat er binnen de visserij zorgen leven over wat er in het Actieplan staat over beperkingen voor bodemberoerende visserij. Ik ga het actieplan van de Europese Commissie nu eerst zorgvuldig analyseren en bekijken wat de consequenties zijn voor de Nederlandse vissers op de Noordzee. Binnen zes weken na publicatie van het actieplan wordt het kabinetsstandpunt via een
  BNC-fiche met de Tweede Kamer gedeeld. Samen met de sector en natuurorganisaties zet ik mij in voor een duurzame, toekomstbestendige visserijvloot.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat Europese samenwerking moet eindigen waar het de eigen bevolking begint af te knellen? Zo ja, bent u bereid om Europese dwingelandij die de garnalenvisserij de nek omdraait per direct naast u neer te leggen, teneinde deze oer-Hollandse sector te redden? Kunt u deze vragen gedetailleerd beantwoorden?

  Ik deel deze mening niet, zie verder de beantwoording van vraag 2.

 • Mededeling - 14 maart 2023

  De vragen van het lid van Haga (Groep van Haga) over een voor de garnalenvissers desastreus plan vanuit Brussel kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat afstemming ten behoeve van de beantwoording meer tijd vergt. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de vragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z03087
Volledige titel: Een voor garnalenvissers desastreus plan vanuit Brussel
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-1982
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Haga over een voor de garnalenvissers desastreus plan vanuit Brussel