Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

1498 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
24 maart 2011 - 26 april 2011
De onduidelijkheid rondom de inning van provinciale opcenten
Kees Verhoeven (D66), Gerard Schouw (D66)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
21 maart 2011 - 19 april 2011
De postvoorziening op de BES-eilanden
Wassila Hachchi (D66)
18 maart 2011 - 18 april 2011
De onderbetaling van ambassadepersoneel
Roos Vermeij (PvdA), Frans Timmermans (PvdA)
18 maart 2011 - 12 april 2011
Problemen omtrent het aanvragen van een DigiD op de BES-eilanden
André Bosman (VVD), Brigitte van der Burg (VVD)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
15 maart 2011 - 5 april 2011
Het voornemen tot opheffing van de gemeente Millingen aan de Rijn
Pierre Heijnen (PvdA)
14 maart 2011 - 21 april 2011
Het rapport naar aanleiding van het artikel 'Order fregatten achter bezoek Beatrix aan Oman'
Arjan El Fassed (GL)
11 maart 2011 - 18 mei 2011
PGB'ers die worden afgeschrikt door gemeenten
11 maart 2011 - 7 april 2011
Een mogelijke Amerikaanse strafvervolging van Rob Gonggrijp wegens zijn vermeende betrokkenheid bij Wikileaks
Tofik Dibi (GL), Arjan El Fassed (GL)
11 maart 2011 - 6 april 2011
De financiële problemen op Sint Maarten
Martijn van Dam (PvdA), Jeroen Recourt (PvdA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
10 maart 2011 - 29 maart 2011
De door een linkse subsidieslurper gevoerde haatcampagne tegen het kabinet
Johan Driessen (PVV)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
9 maart 2011 - 29 maart 2011
De rechtmatigheid van de Kamerverkiezingen voor wat betreft de BES-eilanden
Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
8 maart 2011 - 6 april 2011
De kritiek van de regering van Sint Maarten op het financiële toezicht
Ronald van Raak (SP)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
8 maart 2011 - 6 april 2011
Het afkeuren van de begroting van Sint Maarten
André Bosman (VVD)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
4 maart 2011 - 22 maart 2011
Een nieuw stemsysteem
Joost Taverne (VVD)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
4 maart 2011
De stijging van parkeertarieven met twintig procent
Sharon Dijksma (PvdA)
4 maart 2011 - 1 april 2011
Duizenden verdwenen Kamerstukken en de toegankelijkheid van parlementaire informatie
Pierre Heijnen (PvdA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
4 maart 2011 - 31 maart 2011
Het gebruik van het burgerservicenummer
Ger Koopmans (CDA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
2 maart 2011
Het bericht dat de provincies miljarden besteden aan vage doelen
Gerard Schouw (D66)
28 februari 2011 - 7 maart 2011
De wijziging van de datum waarop de gemeenteraadsverkiezingen gehouden zullen worden in 2014
Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
28 februari 2011 - 13 april 2011
Het personeelsbeleid op het ministerie van Buitenlandse Zaken
Wassila Hachchi (D66), Alexander Pechtold (D66)