Kamervraag 2021Z08335

Het bericht dat rijksambtenaren maar weinig weten van wat zich in Twente en de Achterhoek afspeelt.

Ingediend 19 mei 2021
Beantwoord 10 juni 2021 (na 22 dagen)
Indiener Daniel Koerhuis (VVD)
Beantwoord door Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen bestuur rijksoverheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z08335.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-3111.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Rijksambtenaren weten weinig van wat zich in Twente en de Achterhoek afspeelt: «De regio woont ver weg en bedelt altijd om geld»»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat is uw reactie op de conclusies van het onderzoek van de Raad voor het Openbaar Bestuur?

  Op grond van artikel 24 van de Kaderwet adviescolleges, zal ik binnen 3 maanden na ontvangst van het advies een reactie geven. Daar kan en wil ik niet op vooruitlopen, maar ik ben voornemens om voor het zomerreces een reactie aan uw Kamer aan te bieden.

 • Vraag 3
  Wat is uw reactie op het in het artikel geschetste beeld dat rijksambtenaren maar weinig weten van wat zich in Twente en de Achterhoek afspeelt?

  Ik verwijs hier naar mijn antwoord op vraag 2.

 • Vraag 4
  Wat is uw reactie op de constatering dat rijksambtenaren ontwikkelingen van regio’s dichterbij Den Haag eerder serieus nemen dan ontwikkelingen van regio’s verder weg van Den Haag?

  Ik verwijs hier naar mijn antwoord op vraag 2.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat rijksambtenaren voor heel Nederland werken en dus iedere regio serieus moeten nemen?

  Ik verwijs hier naar mijn antwoord op vraag 2.

 • Vraag 6
  Bent u bereid de rijksdienst hierop aan te spreken en zodra de coronamaatregelen het toelaten rijksambtenaren op werkbezoek te sturen naar Twente en de Achterhoek?

  Ik verwijs hier naar mijn antwoord op vraag 2.

 • Vraag 7
  Hoe gaat u opvolging geven aan de conclusies van het onderzoek om de samenwerking tussen rijk en regio’s te verbeteren en ontwikkelingen in regio’s zoals Twente en de Achterhoek serieus te nemen?

  Ik verwijs hier naar mijn antwoord op vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z08335
Volledige titel: Het bericht dat rijksambtenaren maar weinig weten van wat zich in Twente en de Achterhoek afspeelt.
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-3111
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht dat rijksambtenaren maar weinig weten van wat zich in Twente en de Achterhoek afspeelt