Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

1542 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
20 oktober 2022 - 6 december 2022
Wildopvangcentra die noodgedwongen moeten sluiten vanwege financiële problemen.
Frank Wassenberg (PvdD)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
20 oktober 2022 - 2 november 2022
Dwangsommen voor Overijsselse boeren
Wybren van Haga (BVNL)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
20 oktober 2022 - 5 december 2022
Het stoppen met het gedogen van het veel te vroeg weghalen van biggen bij hun moeder
Leonie Vestering (PvdD)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
18 oktober 2022 - 6 december 2022
Belemmerende regels voor multifunctionele landbouw
Roelof Bisschop (SGP)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
13 oktober 2022 - 20 oktober 2022
Het voornemen om vóór de verlenging van de toelating van het landbouwgif glyfosaat (Round-up) te stemmen
Leonie Vestering (PvdD)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
11 oktober 2022 - 8 november 2022
Het bericht 'Wolf blijft zorgen voor problemen: ook kalveren en pony's slachtoffer'
Derk Boswijk (CDA), Roelof Bisschop (SGP), Thom van Campen (VVD)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
7 oktober 2022 - 17 november 2022
Het uitsteken van ogen bij levende vrouwelijke garnalen
Frank Wassenberg (PvdD)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
6 oktober 2022 - 8 november 2022
Het gebrek aan handhaving bij de paardenmarkt in Heeten
Frank Wassenberg (PvdD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
5 oktober 2022 - 8 november 2022
De recente stalbrand in Assen en de kabinetsaanpak om stalbranden te voorkomen.
Leonie Vestering (PvdD)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
5 oktober 2022 - 9 november 2022
Hoe we een wereld van verschil kunnen maken voor de 645.000 geiten in de Nederlandse geitenhouderij
Leonie Vestering (PvdD)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
5 oktober 2022 - 9 november 2022
De toekomst van de eendenhouderij in Nederland
Leonie Vestering (PvdD)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
5 oktober 2022 - 9 november 2022
Hoe we een wereld van verschil kunnen maken voor de ruim 520 miljoen kippen die jaarlijks worden geslacht in de pluimvee-industrie
Leonie Vestering (PvdD)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
5 oktober 2022 - 9 november 2022
Hoe we een wereld van verschil kunnen maken voor de 2,6 miljoen konijnen die jaarlijks worden gefokt, gebruikt en gedood in de Nederlandse konijnenhouderij
Leonie Vestering (PvdD)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
5 oktober 2022 - 9 november 2022
Hoe we een wereld van verschil kunnen maken voor de 17,2 miljoen varkens die jaarlijks worden geslacht in de varkenshouderij
Leonie Vestering (PvdD)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
5 oktober 2022 - 9 november 2022
Hoe we een wereld van verschil kunnen maken voor de 848.000 schapen in de Nederlandse schapenhouderij
Leonie Vestering (PvdD)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
5 oktober 2022 - 9 november 2022
Hoe we een wereld van verschil kunnen maken voor de ruim twee miljoen koeien, stieren en kalfjes die jaarlijks worden geslacht in de veehouderij
Leonie Vestering (PvdD)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
3 oktober 2022 - 19 oktober 2022
Grote onduidelijkheid voor akkerbouwers rondom het 7e Actieprogramma (7e AP) en addendum met daarbij de aanvullende voorwaarden uit de derogatiebeschikking, het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)
Pieter Grinwis (CU), Derk Boswijk (CDA)
Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
30 september 2022 - 6 december 2022
Het plan van de Europese Commissie om het Mercosur-verdrag geïmplementeerd te krijgen door nationale parlementen te omzeilen
Caroline van der Plas (BBB), Jasper van Dijk (SP), Christine Teunissen (PvdD)
Liesje Schreinemacher (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (VVD)
27 september 2022 - 8 november 2022
De brief van 6 juli 2022 inzake de aankondiging van de huis- en hobbydierenlijst
Caroline van der Plas (BBB)
Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
23 september 2022 - 8 november 2022
De inbeslagname van een varken in de achtertuin van een woonhuis omwille van dierenwelzijn en de reflectie op het ellendige leven van miljoenen varkens in de Nederlandse veehouderij
Leonie Vestering (PvdD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)